go-fly.pl znajdź nas na facebook-u
voucher, kup na prezent, skoki w tandemie, go-fly.pl

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Strona Go-fly.pl należy do firmy Skyriders Maciej Michalak działająca pod adresem  63-400 Zacharzew ul. Krotoszyńska 49a. Jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP 622-232-14-98 REGON 250962739 jest właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.go-fly.pl. Poniższy regulamin zawiera standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do prezentacji, rezerwacji i zakupu voucherów opisanych i oferowanych w sklepie internetowym.Umowy zawarte w ramach sklepu internetowego podlegają prawodawstwu polskiemu.

 2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.go-fly.pl służy do dokonywania zakupu voucherów na loty w tunelach aerodynamicznych, skoków spadochronowych i kursów spadochronowych metoda AFF  oraz skoków s budynków Dream Jump.

 3. Zakupy w sklepie internetowym Go-fly.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie lub za ich pośrednictwem. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie Go-fly.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

  Firma Go-fly.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza wysyłkowego, co za tym idzie opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub ponowna dopłatę za wysłanie paczki z voucherem.

 4. Zasady dokonywania zakupów

  Rejestracja w sklepie www.go-fly.pl (Umowa może być zawarta wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników.)

  Nabywca, zakładając konto użytkownika zobowiązany jest do podania wymaganych danych.

  Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu,

  Sklep internetowy Go-fly.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.

  Nabywca poprzez sklep internetowy wybiera odpowiedni voucher i dodaje go do koszyka. Dokonuje tym samym rezerwacji i zobowiązuje się do pokrycia należności .W momencie złożenia Rezerwacji i uiszczenia opłaty system przesyła Nabywcy wiadomość e-mail na adres Użytkownika potwierdzającą przyjęcie Rezerwacji oraz VOUCHER elektroniczny upoważniający do skorzystania z danej usługi.

  Po otrzymaniu mailowo vouchera Klient umawia się ze sprzedającym co do wyboru daty wykorzystania vouchera mailowo lub telefonicznie .

  W przypadku lotów w tunelu aerodynamicznym Nabywca ma obowiązek wybrać datę realizacji vouchera– 1 miesiąc od daty zakupu i ma 3 miesiące na wykorzystanie vouchera .licząc od momentu zakupu.

  W przypadku skoków spadochronowych Nabywca ma obowiązek wybrać datę realizacji vouchera– 3 miesiące od daty zakupu i ma 1 rok na wykorzystanie vouchera licząc od momentu zakupu.

  W przypadku kursu spadochronowego zarówno pełnego jak i Intro , kurs należy zakończyć a przynajmniej wykonac jego większąpołowe czyli szkolenie i 3 skoki przez rok czasu od daty zakupu.

  W przypadku skoków Dream Jump ( stadion lub komin) należy wykożystać voucher przez rok czasu . 

  Nabywca składając Rezerwację na rzecz osoby trzeciej zobowiązany jest do poinformowania jej o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy. Nabywca akceptując Regulamin oświadcza, że poinformował osobę trzecią o jej prawach i obowiązkach wynikających z Umowy i uzyskał jej akceptację.

 5. Realizacja umowy

  Usługi realizowane są zgodnie ze specyfikacją opisaną w sklepie internetowym oraz w terminach określonych w Umowie w Miejscu Świadczenia Usług.

  Nabywca zobowiązuje się stawić najpóźniej na 30 minut przed terminem realizacji usługi w miejscu realizacji usługi. .W wypadku spóźnienia lub nie dojechania do miejsca realizacji usługi, przepada ona bez możliwości reklamacji lub zażaleń.

  W razie anulowania Umowy przez Go-fly.pl z przyczyn od niego niezależnych np. w skutek działania siły wyższej, należność z tytułu rezerwacji Umowy zostanie przekazana na konto Nabywcy

 6. Prawo klienta do odstąpienia od umowy.

  W ciągu 10 dni od zawarcia umowy, jeżeli Voucher nie został zarezerwowany. Nabywca może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji Vouchera bez podania przyczyn. Nabywca musi zawiadomić o tym go-fly.pl pisemnie na adres info@go-fly.pl 

  W terminie 14 dni od otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy go-fly.pl dokona zwrotu całej wpłaconej przez Nabywcę należności, jednocześnie anulując zwracany Voucher.Jeżeli nabywca i sprzedający ustalili datę realizacji usług Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 7. Przetwarzanie Danych Osobowych

  Dane osobowe Nabywców będą gromadzone i przetwarzane przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie dla celów realizacji Umowy. Dane te nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Nabywcom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania. Podanie Sprzedawcy danych jest dobrowolne.

  Jeżeli Nabywca zawiera Umowę na rzecz osób trzecich Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na udostępnienie Sprzedawcy tych ich danych osobowych. Dane osobowe osoby trzeciej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania Umowy.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych Nabywcy w celu dostarczenia informacji o przyznanych rabatach, promocjach oraz wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę w ramach oferowanych Usług.

  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

  Nabywca jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Nabywcy wskazanych w ust. b powyżej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji powyższych danych przez Nabywcę, a w szczególności nie odpowiada za niemożność realizacji Usługi bądź dostarczenia Towaru.

 8. Postanowienia Końcowe

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, przerw w dostawie energii elektrycznej) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Umową.

  W tym wypadku powyżej Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie do zwrotu Należności za niezrealizowane Usługi na Konto Użytkownika bądź zaproponowania Nabywcy innego dogodnego terminu realizacji Usługi.

  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.pl

 9. Pliki cookies.

  Serwis korzysta z plików cookies.

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 10. Logi serwera.

  Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

  Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.

  Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 11. Udostępnienie danych

  Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

  Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

  Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 12. Zarządzanie plikami cookies

  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.