go-fly.pl znajdź nas na facebook-u
voucher, kup na prezent, skoki w tandemie, go-fly.pl

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Strona Go-fly.pl należy do firmy Skyriders Maciej Michalak działająca pod adresem  63-400 Zacharzew ul. Krotoszyńska 49a. Jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP 622-232-14-98 REGON 250962739 jest właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.go-fly.pl. Poniższy regulamin zawiera standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do prezentacji, rezerwacji i zakupu voucherów opisanych i oferowanych w sklepie internetowym.Umowy zawarte w ramach sklepu internetowego podlegają prawodawstwu polskiemu.

 2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.go-fly.pl służy do dokonywania zakupu voucherów na loty motoparalotnią , skoków spadochronowych i kursów spadochronowych.

 3. Zakupy w sklepie internetowym Go-fly.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie lub za ich pośrednictwem. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie Go-fly.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 4. Limit wagowy pasażera skoku tandemowego 90 kg-limit na wiekszości stref spadochronowych.
  0d 90 kg 10 zł dopłaty za 1 kg. Max 110 kg Ostró Wlkp.
 5. Zasady dokonywania zakupów

  Rejestracja w sklepie www.go-fly.pl (Umowa może być zawarta wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników.)

  Nabywca, zakładając konto użytkownika zobowiązany jest do podania wymaganych danych.

  Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i zgadza  się na niego.

  Sklep internetowy Go-fly.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.

  Nabywca poprzez sklep internetowy wybiera odpowiedni voucher i dodaje go do koszyka. Dokonuje tym samym rezerwacji i zobowiązuje się do pokrycia należności .W momencie złożenia Rezerwacji i uiszczenia opłaty system przesyła Nabywcy wiadomość e-mail na adres Użytkownika potwierdzającą przyjęcie Rezerwacji oraz VOUCHER elektroniczny upoważniający do skorzystania z danej usługi.

  Po otrzymaniu mailowo vouchera Klient umawia się ze sprzedającym co do wyboru daty wykorzystania vouchera mailowo lub telefonicznie .

  W przypadku skoków spadochronowych Nabywca ma  1 rok na wykorzystanie vouchera licząc od momentu zakupu.

  W przypadku kursu spadochronowego zarówno pełnego jak i Intro , kurs należy zakończyć  przez rok czasu od daty zakupu.

  W przypadku lotów motoparalotnią voucher nalezy wykorzystać w ciągu 1 roku .

  Nabywca składając Rezerwację na rzecz osoby trzeciej zobowiązany jest do poinformowania jej o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy. Nabywca akceptując Regulamin oświadcza, że poinformował osobę trzecią o jej prawach i obowiązkach wynikających z Umowy i uzyskał jej akceptację.

 6. Realizacja umowy

  Usługi realizowane są zgodnie ze specyfikacją opisaną w sklepie internetowym oraz w terminach określonych w Umowie w Miejscu Świadczenia Usług.

  Nabywca zobowiązuje się stawić najpóźniej na 30 minut przed terminem realizacji usługi w miejscu realizacji usługi. .W wypadku spóźnienia lub nie dojechania do miejsca realizacji usługi, przepada ona bez możliwości reklamacji lub zażaleń. Odwołanie skoku spadochronowego lub lotu paralotnią do 24h przed lotem. 

  W razie CAŁKOWITEGO anulowania Umowy przez Go-fly.pl z przyczyn od niego niezależnych np. w skutek działania siły wyższej, należność z tytułu rezerwacji Umowy zostanie przekazana na konto Nabywcy. Wykonawca usługi ma prawo do przełożenia daty świadczonej usługi z przyczyn od niego nie zależnych jak np; awaria sprzętu  lub pogoda nie pozwalająca na bezpieczne wykonanie usługi.

 7. Prawo klienta do odstąpienia od umowy.

  W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, jeżeli Voucher nie został zarezerwowany. Nabywca może odstąpić pisemnie od umowy i zrezygnować z realizacji Vouchera bez podania przyczyn. Nabywca musi zawiadomić o tym go-fly.pl pisemnie na adres info@go-fly.pl 

  W terminie 14 dni od otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy go-fly.pl dokona zwrotu całej wpłaconej przez Nabywcę należności, jednocześnie anulując zwracany Voucher.Jeżeli nabywca i sprzedający ustalili datę realizacji usług Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 8. Voucher jest ważny rok czasu od daty wpłaty.
 9. Przetwarzanie Danych Osobowych i oświadczenie uczestnika .

   

  OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA Go-fly.pl   Oświadczenie o stanie zdrowia i o odpowiedzialności: Niniejszym oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na udział w usłudze świadczonej przez Go-fly.pl w postaci lotu tandemowego lub motoparalotniowego oraz, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne co do powyższego lotu. Przede wszystkim oświadczam, iż nie choruję na choroby serca, płuc, astmę, epilepsję, choroby o podłożu neurologicznym, choroby zakaźne, choroby układu ruchu (m.in. kręgosłupa, barku, stawów), za wyjątkiem chorób nieuniemożliwiających lot. Nadto oświadczam, iż nie jestem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, nie posiadam niedawnych złamań i ran szytych. Nadto oświadczam, iż przystępuje do powyższego lotu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszę wszelkie związane z tym ryzyko oraz przyjmuje do wiadomości, że udział w powyższej usłudze wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. W związku z powyższym oświadczam, iż nie będę miał roszczeń względem Go-fly.pl w razie wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia, o którym mowa powyżej, w szczególności nie będę dochodził odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku niezasotosowania się do poleceń Instruktora lub wywołania przeze mnie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu . Oświadczenie woli wyrażone poprzez akceptację postanowień regulaminu poprzez zakup usługi na stronie go-fly.pl w  e-sklepie.Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku: Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej oraz mojego wizerunku przez go-fly.pl w , zgodnie z zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w celach związanych ze świadczoną usługą oraz w celach reklamowych i marketingowych, w tym marketingu produktów i usług świadczonych przez go-fly.pl . Nadto wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii, w ramach sesji fotograficznej przeprowadzonej w trakcie wykonywania świadczenia usługi przez  go-fly.pl Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem funpage na fb. w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana. Oświadczam że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. Zapoznałem/am się z treścią niniejszego dokumentu i w pełni je rozumiem, jestem świadom, że nieniejszym dokument dotyczy zwolnienia od odpowiedzialności oraz zrzeczenia się roszczeń w przypadku powstania szkody lub krzywdy w związku z korzystaniem z usług. Nadto oświadczam, iż otrzymałem/am oświadczenie korzystania z usług go-fly.pl.Pprzed podpisaniem niniejszego dokumentu, zapoznałem/am się z jego treścią i ją w pełni akceptuję. Kupując lot akceptuje niniejszy dokument czynię tak z własnej i nieprzymuszonej woli. Oświadczenie woli wyrażone poprzez akceptację zgody w formularzu w e-sklepie.
 10. Postanowienia Końcowe

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Umową- w takim przypadku przekładamy termin wykorzystania vouchera na inny dogodny dla obydwu stron.W przypadku skoków spadochronowych sprzedawca może przełożyć skoki spadochronowe na inny termin z powodu złej pogody lub awarii sprzętu strefowego ( samolot lub inne... )

  W przypadku skokow tandemowych - opcja video filmowanie . Firma nie odpowiada za nieprawidlowe działanie sprzętu elektronicznego. W przypadku braku materiału video i zdjęć  klijentowi przysluguje zwrot całosci kwoty opłaconej za ta usluge video-filmownia. . W przypadku baku video zwrot 100 zł , w przypadku braku zdjęc zwrot 50 zł. Kwota zwrotu rozliczana jest z opcji dodatkowej video-filmowanie. Zwrot nastąpi w terminie minimum 30 dni od przysłania do siedziby firmy prośby ozwrot

 11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.pl

 12. Pliki cookies.

  Serwis korzysta z plików cookies.

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 13. Logi serwera.

  Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

  Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.

  Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 14. Udostępnienie danych

   

  pkt9.
 15. Zarządzanie plikami cookies

  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu

RODO 

WSTĘP
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (dalej: „Rozporządzenie”).
Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem danych?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Hawana zwana dalej firmą. 

Jakie dane gromadzimy?

1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 1. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
 2. marketingu i promocji produktów oferowanych przez firmę będących naszym prawnie uzasadnionym interesem(art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), pkt9
 3. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
  1. art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
  2. art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
  3. art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 6. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.
  Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy). W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne

3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);
 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Firmy na podstawie zawartej z firmą umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci firmy , informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe.
 3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),
 4. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu.
 5. W celach reklamowych i marketingowych, w tym marketingu produktów i usług świadczonych przez go-fly.pl 

4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z firmą umowy w związku z działalnością go-fly.pl , przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
  przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
 2. przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów firmy (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
 3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na firmy w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez firmy;
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów firmy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 5. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
 6. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

 1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Prawo do dostępu i poprawiania danych

1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
 2. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
 3. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
 5. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: bok@strefaskokow.pl

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku o odpowiedniej treści na adres firmy .

2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
  lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

Informacja o dobrowolności podania danych
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z firmą, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora
Jeżeli firma zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

ZGODA

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu. Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

PRAWO DO SKARGI
Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez  narusza przepisy Rozporządzenia, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem info@go-fly.pl.